Preču kategorījas
Pirkumu grozs

Garantija un atteikuma tiesības

Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu: Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.  Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no preces saņemšanas dienas, prece jums ir piegādāta uz pasta nodaļu vai pakomātu. Piegādātā sūtījuma neizņemšana pasta nodaļā vai pakomātā samazina atteikuma tiesību izmantošanas termiņu. Ja termiņa beigas iekrīt valstī „oficiāli” noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to). Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli ar oriģinālu jūsu parakstu) UZŅĒMUMS ir jāinformē par lēmumu atteikties no noslēgtā līguma.  Jūs varat izmantot šo metodi. Atteikuma veidlapas paraugs atrodas (adrese internetā šeit)

  B. Atteikuma veidlapa (paraugs)

  Aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no līguma.

  Adresāts [šeit pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs norāda pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja nosaukumu, faktisko adresi un, ja ir, tālruņa numuru, faksa numuru un e-pasta adresi]

  Es/mēs paziņoju/paziņojam, ka es/mēs vēlos/vēlamies atteikties no līguma, ko esmu/esam noslēdzis/noslēguši par šādu preču iegādi/pakalpojumu sniegšanu [nevajadzīgo svītrot]

  Pasūtīšanas datums/saņemšanas datums [nevajadzīgo svītrot]

  Patērētāja(-u) vārds(-i) un uzvārds(-i)

  Patērētāja(-u) adrese

  Patērētāja(-u) paraksts(-i) [tikai tad, ja šo veidlapu nosūta uz papīra]

  Datums

Veidlapa ir jānogādā uz UZŅĒMUMA korespondences adresi. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām;Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu jūs izmantojāt sākotnējam darījumam. Jebkurā gadījumā no jums saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa. Naudas summas nosūtīšana notiek līdz 14. dienām no brīža par atteikuma paziņojuma "Par atteikuma tiesību izmantošanu". Mēs segsim ar preču atpakaļ atdošanu saistītās izmaksas, bet ne vairāk kā tika prasīts, lai sākotnēji piegādātu preci/es veicot pasūtījumu. Ja tiek iesniegts darījuma izpildes čeks vai cits dokuments, kas apliecina, ka šie naudas līdzekļi ir iztērēti, lai nogādātu sūtījumu atpakaļ uz veikalu.

Atteikumā norādītās atgriežamās preces, bez kavēšanās un ne ilgāk par 14. dienām no brīža par atteikuma "Par atteikuma tiesību izmantošanu" izmantošanu iesniegšanu  jānogādā uz UZŅĒMUMA korespondences adresi. Jums preces jānosūta atpakaļ vai jānodod bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Atgriežamajai precei ir jābūt pilnā komplektā, kāds tas bija iegādes brīdī. Atteikuma tiesību realizēšanas periodā patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošības līmeņa saglabāšanu, tai skaitā arī nevainojamu un pilnīgu iepakojuma saglabāšanu; Atgriežot preci tai ir jānodrošina atbilstošs transportēšanas iepakojums - precei ar oriģinālo iepakojumam obligāti jābūt iepakotam citā transportēšanas iepakojumā! Mēs varam aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad mēs būsim saņēmuši preces atpakaļ vai kad jūs būsiet iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā kura darbība tiek izpildīta agrāk. Preču atpakaļ atdošanas izmaksas un preču iegādes izmaksas var tikt ierobežotas ja atpakaļ atsūtītā prece ir ar def_ktiem (precīzāk skatīties adrese internetā šeit, 9. punkts). Patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citos nolūkos, nevis preces rakstura, īpašību un darbības novērtēšanai. Atteikuma tiesību izmantošanas periodā patērētājam ir tiesības lietot preci tiktāl, cik tas nepieciešams preces pārbaudei.  Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, patērētājs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto un, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos. Līdz ar to UZŅĒMUMS patur tiesības celt pret patērētāju civilprasību tiesā, lai piedzītu nodarītos zaudējumus, kas saistīti ar preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos, tai skaitā gadījumos, ja prece netiek atgriezta tās oriģinālajā iepakojumā, ir saskatāmas nevērīgas lietošanas pēdas, piemēram, skrāpējumi un tamlīdzīgi defekti. Gadījumos, kad ar preci iespējams iepazīties, tikai saplēšot vai kā citādi sabojājot preces oriģinālo iepakojumu, iepakojuma bojājums netiek ņemts par pamatu civilprasības celšanai pret patērētāju. Šādā gadījumā, lūdzam patērētāju saglabāt iepakojumu un atgriezt to kopā ar preci. Lai atteikuma tiesību izmantošana noritētu maksimāli ātri, lūdzam šāda veida precēm atvērt iepakojumu pēc iespējas rūpīgāk Ministru kabineta noteikumi Nr. 255  "Noteikumi par distances līgumu" atrodami ( adrese internetā šeit) Lūgums tos izlasīt un saprast pirms preču iegādes vai atteikuma tiesību izmantošanas; Ja neesat ņēmis vērā kādu no augstāk minētajiem punktiem, mēs paturam sev tiesības nepieņemt preci atgriešanai vai maiņai;

patērētājs — fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību;

UZŅĒMUMS  — Informācīja par uzņēmumu atrodama (adrese internetā šeit un šeit)